SEU Logo Jiang Lab   中文版
Home P.I. Member Research Publication Technology Teaching Contact

 
Member
 
Ph.D. Student          
2013 (graduated) Li, Yan-Li        
2014 (graduated) Wei, Jing        
2015 (graduated) Zhao, Zheng-Bai        
2016 (graduated) Gao, Peng-Cheng        
2017 (graduated) Sun, Si        
2018 Wang, Yang        
2019 Wei, Ying-Ying        
2020 Xu, Qian-Rui        
2021 Zhang, Ji-Cheng        
           
           
Master Student          
2010 (graduated) Yin, Yuan        
2011 (graduated) Li, Yan-Li Tian, Yan-Zhi Luan, Wu-Zhou    
2012 (graduated) Li, Min Zhang, Zi-Mou Zhu, Ming-Lu Zhao, Zheng-Bai  
2013 (graduated) Meng, Yi-Fan Xie, Hai-Jiao An, Shuang-Shuang Wu, Nan  
2014 (graduated) Gao, Peng-Cheng Lu, Qian Wang, Tao Tai, Li Zhang, Da-Ming
2015 (graduated) Sun, Si Zhang, Wei Jiang, Peng-Fei Xia, Xue-Ke Wang, Xiao-Hong
2016 (graduated) Wang, Yang Wei, Ying-Ying Zhang, Chuan Shi, Lin Zhou, Xuan
2017 (graduated) Wang, Xiao-Yu Chen, Ling Jin, Ya-Jin Liu, Hou-Tao  
2018 (graduated) Du, Qian Zhang, Ji-Cheng Xu, Qian-Rui Gong, Yun-Qi  
2019 Shao, Shi-Min Man, Hong Nie, Ying-Rui Zhang, Jing  
2020 Hu, Wen-Dong Jiang, Wen-Jie Bu, Feng-Jie Zhang, Jin-Quan Wang, Yan-Fei
2021 Li, Jia-Tong Wu, Di-Yan Zeng, Jia-Xin    

Copyright: 2013-2014; Jiang Lab at Southeast University;   visits