SEU Logo Jiang Lab   中文版

Old Version
Home P.I. Member Research Publication Honor Teaching Photo Link Contact

 
Member
 
POSTDOC            
2011 (graduated) Chen, Xiao-Lu          
             
             
Ph.D. Student            
2013 Li, Yan-Li          
2014 Wei, Jing          
2015 Zhao, Zheng-Bai          
             
Master Student            
2010 (graduated) Yin, Yuan          
2011 (graduated) Li, Yan-Li Tian, Yan-Zhi Luan, Wu-Zhou      
2012 Li, Min Zhang, Zi-Mou Zhu, Ming-Lu Zhao, Zheng-Bai    
2013 Meng, Yi-Fan Xie, Hai-Jiao An, Shuang-Shuang Wu, Nan    
2014 Gao, Peng-Cheng Lu, Qian Wang, Tao Tai, Li Zhang, Da-Ming
             
             
Undergraduate            
2007 (graduated) Wang, Jiang          
2008 (graduated) Li, Min Zhang, Zi-Mou        
2009 (graduated) Meng, Yi-Fan Xing, Chao-Hui        
2010 (graduated) Gao, Peng-Cheng Zhang, De-An        
2011 Yi, Ming          
             

Copyright: 2013-2014; Jiang Lab at Southeast University;   visits